Elektronika, mikrokontrolery, programowanie, komputery, sieci ... to moja praca i moje hobby
Menu Elektronika - projekty - BORA eKamSoft.pl  

Start
O mnie
Copyright
Elektronika
- Poradniki
- Projekty
- Linki
Kociaki
Kontakt

BORA

Projekt BORA to trawiarka rozbudowana o pompkę powietrza oraz układ sterujący. Pompka wytwarza podczas trawienia bąbelki powietrza co przyśpiesza proces trawienia. Wbudowany timer umożliwia ustawienie wybranego czasu trawienia a o jego zakończeniu jesteśmy informowania sygnałem dźwiękowymj.

Wszystkie szczegóły konstrukcyjne widać na załączonych zdjęciach. Co do konstrukcji elektronicznej zasadniczo możemy rozróżnić (uwzględniając również podział na obwody drukowane) trzy bloki. Blok zasilania zawierający transformator wraz z filtrem przeciwzakłoceniowym oraz stabilizatory 5V i 12V. Blok wyświetlaczy i przycisków oraz blok logiki. Blok logiki możemy rozdzielić na układ dźwiękowy zrealizowany na mikrokontolerze PIC16F684 wraz ze wzmacniczem LM386 oraz układ centralny zrealizowany na mikrokontrolerze PIC16F876. Programowanie mikronrolerów w ukłądzie dokonujemy za pomocą złączy JP5 i JP6. Układy pinów są zgodny pod względem kolejności z programatorem PICKIT 2 (Vpp,Vdd,Vss,DAT,CLK).

Programy obsługi mikrokontrolera głównego i dźwięku modułu zostały napisane w języku C w środowisku MPLAB X IDE oraz skompilowane do formatu HEX kompilatorem XC8. Kody programów zostały podzielone na kilka bloków rozdzielonych nagłówkami z komentarzy które wyjaśniają pełnione zadanie każdego z nich.

Na zakończenie zestawienie materiałów i linków niezbędnych/przydatnych do wykonania suszarki oraz kilka zdjęć ilustrujących szczegóły jej budowy oraz funkcjonowania.

- Schemat ideowy modułu zasilania.
- Schemat montażowy modułu zasilania.
- Projekt płytki drukowanej modułu zasilania.
- Schemat ideowy modułu wyświtleczy i przycisków.
- Schemat montażowy modułu wyświtleczy i przycisków.
- Projekt płytki drukowanej modułu wyświtleczy i przycisków.
- Schemat ideowy modułu logiki.
- Schemat montażowy modułu logiki.
- Projekt płytki drukowanej modułu logiki.
- Program w wersji źródłowej bloku dźwięku.
- Program w wersji skompilowanej bloku dźwięku.
- Program w wersji źródłowej bloku głównego.
- Program w wersji skompilowanej bloku głównego.

- Laminat, chemia do płytek drukowanych (www.tele-elektronika.com.pl).
- Elementy elektroniczne (www.maritex.com.pl).

Rafał Szulc


Copyright (c) by eKamSoft 1974-2022