Elektronika, mikrokontrolery, programowanie, komputery, sieci ... to moja praca i moje hobby
Menu Elektronika - projekty - EMPI eKamSoft.pl  

Start
O mnie
Copyright
Elektronika
- Poradniki
- Projekty
- Linki
Kociaki
Kontakt

EMPI

Moduł "DFPlayer" to odtwarzacz plików w formacie MP3 o szerokim spektrum metod sterowania. Po szczegóły zapraszam do noty katalogowej. Osobiście wybrałem sterowanie szeregowe (UART). Do obsługi modułu, wizualizacji i interakcji z użytkownikiem został wybrany mikrokontroler PIC16F876. Dodatkowo tester składa się jeszcze z zasilacza oraz wyświetlacza HD44780. Cztery przyciski służą kolejno do wybrania poprzedniej wartosci, nastepnej, zmiany znaczenia dwóch poprzednich przyciskow (głośność, zmiana katalogu oraz zmiana utworu) a ostatni włącza lub stopuje odtwarzanie nagrania. Diody led obrazują kolejno: zasilanie, pracę mikrokontrolera, odtwarzanie nagrania oraz dodatkowa dioda na potrzeby testów.

Program obsługi został napisany w języku C w środowisku MPLAB X IDE oraz skompilowany do formatu HEX kompilatorem XC8 w wersji 1.34.

Zestawienie materiałów i linków niezbędnych/przydatnych do wykonania testera oraz kilka zdjęć ilustrujących szczegóły jego budowy oraz funkcjonowania.

- Schemat ideowy.
- Schemat montażowy.
- Projekt płytki drukowanej.
- Program w wersji źródłowej.
- Program w wersji skompilowanej.
- Nota katalogowa modułu "DFPlayer".

- Laminat, chemia do płytek drukowanych (www.tele-elektronika.com.pl).
- Obudowa (www.jacktronic.pl).
- Elementy elektroniczne (www.maritex.com.pl).

Rafał Szulc


Copyright (c) by eKamSoft 1974-2022