Elektronika, mikrokontrolery, programowanie, komputery, sieci ... to moja praca i moje hobby
Menu Elektronika - projekty - NOLA eKamSoft.pl  

Start
O mnie
Copyright
Elektronika
- Poradniki
- Projekty
- Linki
Kociaki
Kontakt

NOLA

W projektach bardzo często używam różnego rodzaju czujników. Są to przeważnie czujniki temperatury (DS18B20), wilgotności (AM2301/02,DHT21/21) oraz ciśnienia atmosferycznego (HP04S). Pomimo tego iż procedury ich obsługi zostały już dawno opisane to jednak czasami chce coś w nich pozmieniać czy potestować. I z takich powodów zaprojektowałem i zbudowałem tester NOLA.

Można w nim wyróżnić kilka bloków. Jak zwykle podstawowym jest zasilacz. Są właściwie dwa 5V i 3V oparte na układach scalonych 7805 oraz LM317 pracujących w aplikacyjnych konfiguracjach. Kolejnym blokiem jest mikrokontroler główny. Do tego zadania został wybrany PIC16F876A. Złącze ICSP JP1 służy do programowania mikrokontrolera w układzie. Jego układ pinów jest zgodny pod względem kolejności z programatorem PICKIT 2 (Vpp,Vdd,Vss,DAT,CLK). Podczas programowania należy pamiętać o rozłączeniu zwory JP2 aby zasilić tylko programowany układ. Kolejnymi blokami są wyświetlacz lcd oraz cztery przyciski do obsługi testera. Całość uzupełnia zestaw złącz do komunikacji z czujnikami. Mamy tutaj trzy podstawowe do komunikacji z czujnikami - DS18B20, AM2301 oraz HP04S. Dodatkowo zostały przyszłościowo dodane dwa złącza szeregowe jedno zasilane napięciem 5V a drugie 3V oraz złącze I2C oraz USART. Pozwoli to przyszłości dodać nowe typy czujników do testera. Na koniec małe wyjaśnienie dotyczące tranzystorów BC337 oraz diod BAT42. Otóż te elementy pracują w układzie konwerterów poziomów napięć pomiędzy 5V a 3V.

Program obsługi tester został napisany w języku C w środowisku MPLAB X IDE oraz skompilowany do formatu HEX kompilatorem XC8. Kod programu został podzielony na kilka bloków rozdzielonych nagłówkami z komentarzy które wyjaśniają pełnione zadanie każdego z nich.

Na zakończenie zestawienie materiałów i linków niezbędnych/przydatnych do wykonania testera oraz kilka zdjęć ilustrujących szczegóły jego budowy oraz funkcjonowania.

- Schemat ideowy.
- Schemat montażowy.
- Projekt płytki drukowanej.
- Program w wersji źródłowej.
- Program w wersji skompilowanej.

- Laminat, chemia do płytek drukowanych (www.tele-elektronika.com.pl).
- Obudowa (www.jacktronic.pl).
- Elementy elektroniczne (www.maritex.com.pl).

Rafał Szulc


Copyright (c) by eKamSoft 1974-2022