Elektronika, mikrokontrolery, programowanie, komputery, sieci ... to moja praca i moje hobby
Menu Elektronika - projekty - NULA eKamSoft.pl  

Start
O mnie
Copyright
Elektronika
- Poradniki
- Projekty
- Linki
Kociaki
Kontakt

NULA

Czasami zachodzi potrzeba połączenia razem kilku urządzeń odległych od siebie o kilka, kilkanaście metrów. Tutaj z pomocą przychodzi standard RS485. Wstępny opis magistrali RS486 wraz z koncepcją domowej sieci RS485 opisałem przy projektach ECHO, NERO, NAVI, SEDA, RECI oraz SISI. W założeniu zasilacz magistrali RS485 miał posiadać podtrzymanie awaryjne na UPSie. NIestety UPS którego posiadałem nie startował po podłączeniu napięcia sieciowego. Nie pozostało nic innego jak zaprojektować odpowiedni układ i tak powstał projekt NULA.

Składa się on z dwóch płytek. Na pierwszej znajduje się część wysokonapięciowa wraz z filtrem przeciwzakłóceniowym. Druga płytka mieści stabilizator zrealizowany na 7805 w standardowej konfiguracji oraz układ kontroli napięcia na magistrali RS485. Logika została zrealizowana na mikrokontrolerze PIC12F629 oraz transoptorze CNY17. Działanie jest następujące. Po pojawieniu się napięcia zasilającego (sieciowego) startuje mikrokontroler i sprawdza czy pojawiło się napięcie na magistrali RS485 sprawdzając stan na transoptorze. Po stwierdzeniu jego braku odczekuje 10 sekund i załącza przekaźnik na 1 sekunde którego styki są dołączone do przycisku start w UPSie. W przypadku pojawienia się napięcia na magistrali mikrokontroler przechodzi w stan oczekiwania w przeciwnym przypadku ponawia cały proces. Złącze ICSP JP2 służy do programowania mikrokontrolera w układzie. Jego układ pinów jest zgodny pod względem kolejności z programatorem PICKIT 2 (Vpp,Vdd,Vss,DAT,CLK).

Program obsługi mikrokontrolera został napisany w języku C w środowisku MPLAB X IDE oraz skompilowany do formatu HEX kompilatorem XC8.

Na zakończenie zestawienie materiałów i linków niezbędnych/przydatnych do wykonania zasilacza oraz kilka zdjęć ilustrujących szczegóły jego budowy oraz funkcjonowania.

- Schemat ideowy bloku wysokiego napięcia.
- Schemat montażowy bloku wysokiego napięcia.
- Projekt płytki drukowanej bloku wysokiego napięcia.
- Schemat ideowy bloku głównego.
- Schemat montażowy bloku głównego.
- Projekt płytki drukowanej bloku głównego.
- Program w wersji źródłowej.
- Program w wersji skompilowanej (hex).

- Laminat, chemia do płytek drukowanych (www.tele-elektronika.com.pl).
- Obudowa (www.jacktronic.pl).
- Elementy elektroniczne (www.maritex.com.pl).

Rafał Szulc


Copyright (c) by eKamSoft 1974-2022