Elektronika, mikrokontrolery, programowanie, komputery, sieci ... to moja praca i moje hobby
Menu Elektronika - projekty - SOLO II eKamSoft.pl  

Start
O mnie
Copyright
Elektronika
- Poradniki
- Projekty
- Linki
Kociaki
Kontakt

SOLO II

Projekt stanowi rozwinięcie i przebudowe projektu "SOLO". Z poprzedniej wersji pozostała obudowa wraz z modułami led. Przebudowie została poddana logika, zasilanie oraz sterowanie lampy. Całość została podzielona na szereg modułów które pokrótce opisze. Włącznik umieszczony w ścianie został zrealizowany na mikrokontrolerze PIC16F1823, module radiowym RFM75 oraz miniaturowym transformatorze (0,35W). Dodatkowo został dodany czujnik temperatury (DS18B20) celem pomiaru temperatury transformatora. Moduł wykrywa dotknięcie przodu włącznika (blaszki miedziane) a następnie o tym fakcie informuje logikę lampy drogą radiową. Dodatkowo moduł posiada zaimplementowane funkcje do łączenia się z systemami nadrzędnymi z pomocą modułu HARO. Dzieki temu możemy zdalnie sprawdzić status modułu, temperature, czas pracy od włączenia zasilania w sekundach czy ilość dotknięć włącznika. Zasilacz led stanowi niezależny sterowany moduł zasilania. Sterowanie następuje poprzez trzy kanały. Pierwszy załącza przekaźnik włączenia zasilania modułu, drugi wyłącza przekaźnik samopodtrzymania a trzeci to informacja o działaniu lub nie modułu. Sterowanie modułem odbywa się z modułu sterowania oświetleniem. Sterownik wentylatorów działa podobnie jak zasilacz led za pomocą trzech kanałów. Załączeniem i wyłączeniem modułu steruje moduł czuwania. Moduł ten jest cały czas załączony i oczekuje komend od modułu włącznika lub poprzez moduł HARO od systemów nadrzędnych. Dzięki temu istnieje możliwość załączenia lub wyłączenie oraz podobnie jak w przypadku modułu włącznika pobrania parametrów pracy przez dowolne systemy. Ostatnim z modułów jest moduł sterowania oświetlenia który jest załączany/wyłączany poprzez moduł czuwania. Dodatkowo moduł zawiera czujnik PIR który służy do wyłączenia lampy w przypadku nie wykrycia ruchu.

Programy obsługi mikrokontrolerów został napisany w języku C w środowisku MPLAB X IDE oraz skompilowany kompilatorami XC8.

Na zakończenie zestawienie materiałów i linków niezbędnych/przydatnych do wykonania interfejsu oraz kilka zdjęć ilustrujących szczegóły jego budowy oraz funkcjonowania.

- Schemat ideowy bloku zasilania led.
- Schemat montażowy bloku zasilania led.
- Projekt płytki drukowanej bloku zasilania led.
- Schemat ideowy bloku zasilania wentylatorów.
- Schemat montażowy bloku zasilania wentylatorów.
- Projekt płytki drukowanej bloku zasilania wentylatorów.
- Schemat ideowy bloków zasilania logiki.
- Schemat montażowy bloków zasilania logiki.
- Projekt płytki drukowanej bloków zasilania logiki.
- Schemat ideowy bloków logiki (czuwania i sterowania led).
- Schemat montażowy bloków logiki (czuwania i sterowania led).
- Projekt płytki drukowanej bloków logiki (czuwania i sterowania led).
- Schemat ideowy włącznika dotykowego.
- Schemat montażowy włącznika dotykowego.
- Projekt płytki drukowanej włącznika dotykowego.
- Schemat ideowy złączy pomocniczych.
- Schemat montażowy złączy pomocniczych.
- Projekt płytki drukowanej złączy pomocniczych.
- Schemat ideowy bezpieczników.
- Schemat montażowy bezpieczników.
- Projekt płytki drukowanej bezpieczników.
- Program modułu czuwania.
- Program modułu włącznika dotykowego.
- Program modułu sterowania led.
- Program modułu dźwiękowego.

- Laminat, chemia do płytek drukowanych (www.tele-elektronika.com.pl).
- Elementy elektroniczne (www.maritex.com.pl).
- Elementy mechaniczne (www.castorama.pl).

Rafał Szulc


Copyright (c) by eKamSoft 1974-2022