Elektronika, mikrokontrolery, programowanie, komputery, sieci ... to moja praca i moje hobby
Menu Elektronika - projekty - TORI eKamSoft.pl  

Start
O mnie
Copyright
Elektronika
- Poradniki
- Projekty
- Linki
Kociaki
Kontakt

TORI

Czasami zachodzi potrzeba połączenia razem kilku urządzeń odległych od siebie o kilka, kilkanaście metrów. Tutaj z pomocą przychodzi standard RS485. Wstępny opis magistrali RS486 wraz z koncepcją domowej sieci RS485 opisałem przy projektach SEDA, RECI, ECHO, NERO, NAVI. Projekt tori stanowi zdalny sterownik obwodów zasilania sterowany przyciskami lub magistralą RS485.

Opis ... .

Programy obsługi mikrokontrolera zostały napisane w języku C w środowisku MPLABX IDE oraz skompilowane do formatu HEX kompilatorem XC8. Kody programów został podzielony na kilka bloków rozdzielonych nagłówkami z komentarzy które wyjaśniają pełnione zadanie każdego z nich.

Na zakończenie zestawienie materiałów i linków niezbędnych/przydatnych do wykonania odbiornika oraz kilka zdjęć ilustrujących szczegóły jego budowy oraz funkcjonowania.

- Schemat ideowy modułu sterującego.
- Schemat montażowy modułu sterującego.
- Projekt płytki drukowanej modułu sterującego.
- Schemat ideowy modułu przycisków.
- Schemat montażowy modułu przycisków.
- Projekt płytki drukowanej modułu przycisków.
- Schemat ideowy modułu zasilania.
- Schemat montażowy modułu zasilania.
- Projekt płytki drukowanej modułu zasilania.
- Schemat ideowy modułu przekaźników.
- Schemat montażowy modułu przekaźników.
- Projekt płytki drukowanej modułu przekaźników.
- Schemat ideowy modułu wykonawczego.
- Schemat montażowy modułu wykonawczego.
- Projekt płytki drukowanej modułu wykonawczego.
- Projekt panelu przedniego sterującego.
- Projekt panelu przedniego wykonawczego.
- Program w wersji źródłowej modułu sterującego.
- Program w wersji skompilowanej (hex) modułu sterującego.

- Laminat, chemia do płytek drukowanych (www.tele-elektronika.com.pl).
- Obudowy (www.jacktronic.pl).
- Elementy elektroniczne (www.maritex.com.pl).

Rafał Szulc


Copyright (c) by eKamSoft 1974-2022