Elektronika, mikrokontrolery, programowanie, komputery, sieci ... to moja praca i moje hobby
Menu Elektronika - projekty - AURO eKamSoft.pl  

Start
O mnie
Copyright
Elektronika
- Poradniki
- Projekty
- Linki
Kociaki
Kontakt

AURO

Wszystko zaczeło się od zakupu mini komputera z Androidem. Z początku podłączyłem go do telewizora a zasilanie czerpał ze złącza USB. Takie rozwiązanie miało dwie wady. Po pierwsze straciłem złącze USB a po drugie wyłączenie telewizora powodowało wyłączenie mini komputera. Drugim rozwiązaniem było podłączenie mini komputera na stałe do zasilacza i odzyskanie przy okazji złącza USB. Cóż i taka wersja miałą prostą wadę - cały czas pracował zasilacz. I tak narodził się projekt załączania mini komputera pilotem na żądanie.

Początkowa funkcjonalność szybko ewoluowała i w efekcie powstał projekt AURO. Z założenia umożliwia załączanie i wyłączanie mini komputera w pierwszym trybie. Drugi tryb umożliwia załączanie i wyłączanie zgodnie z pracą telewizora. Dodatkowo zasilacz mini komputera został rozbudowany o funkcje zwłocznego załączania i szybkiego odłączania napięcia oraz jego pomiar przed załączaniem. Takie rozwiązanie dodatkowo zabezpiecza mini komputera przed awarią. Przy okazji zostało wyprowadzone złącze USB w wygodne do korzystania miejsce na panelu przednim.

Zasadniczo projekt dzieli się na część sterującą i wykonawczą. W ramach części sterującej znajduje się zasilacz bloku logiki (5V) zrealizowany na stabilizatorze scalonym 7805 oraz zasilacz sterowania przekaźnikami załączania/wyłączania części wykonawczej (12V) zrealizowany jako niestabilizowany. Kolejnym blokiem części sterującej jest układ regulacji jasności diod led zrealizowany na fotorezystorze, wzmacniaczu operacyjnym LM358 oraz mikrokontrolerz PIC16F684. Sygnał wyjściowy PWM (pin RC5) steruje wejście załączania/wyłączania układu MBI5167 który jest driverem diod led. Kolejnym blokiem jest mikrokontroler główny. Pracuje tutaj układ PIC16F648. Zajmuje się on odbiorem sygnałów z pilota (JP11), analizą złącza USB z telewizora (IC4), sterowaniem przekażników załączania i wyłączania cześci wykonawczej (JP12), kontrolą pojawienia się napięcia zasilającego mini komputera (IC6) oraz sterowaniem układem MBI5167 który wizualizuje diodami led aktualny stan pracy. Złącza ICSP JP2 i JP7 służą do programowania mikrokontrolerów w układzie. Ich układ pinów jest zgodny pod względem kolejności z programatorem PICKIT 2 (Vpp,Vdd,Vss,DAT,CLK). Podczas programowania należy pamiętać o rozłączeniu zwór JP1 i JP6 aby zasilić tylko programowane układy. W ramach części wykonawczej znajduje się zasilacz bloku logiki zrealizowany na stabilizatorze scalonym 7805, kluczowany zasilacz mini komputera zrealizowany na stabilizatorze scalonym LM2576-5, uklad podtrzymania zasilania zrealizowany jako zasilacz niestabilizowany 12V, układ szybkiego odłączania zrealizowany na transoptorze CNY17-4 (IC4) oraz mikrokontroler zarządzający wraz z układem pomiaru napięcia na zasilaczu mini komputera zrealizowany na ukłądzie scalonym LM358. Złącze ICSP JP3 służy do programowania mikrokontrolera w układzie. Jego układ pinów jest zgodny pod względem kolejności z programatorem PICKIT 2 (Vpp,Vdd,Vss,DAT,CLK). Podczas programowania należy pamiętać o rozłączeniu zwory JP1 aby zasilić tylko programowany układ.

Programy obsługi mikrokontrolerów zostały napisane w języku C w środowisku MPLAB X IDE oraz skompilowane do formatu HEX kompilatorem XC8. W przypadku mikrokontrolera głównego (PIC16F648) w części sterującej należy program skompilować kompilatorem w wersji 1.12 ze względu na opóźnienia w procedurze obsługi pilota dostosowanej do tej wersji. Kody programó został podzielony na kilka bloków rozdzielonych nagłówkami z komentarzy które wyjaśniają pełnione zadanie każdego z nich. Myśle że jest on na tyle przejrzysty iż nie wymaga dodatkowego komentarza.

Na zakończenie zestawienie materiałów i linków niezbędnych/przydatnych do wykonania zasilacza oraz kilka zdjęć ilustrujących szczegóły jego budowy oraz funkcjonowania.

- Schemat ideowy bloku wysokiego napięcia i przekaźników w części wykonawczej.
- Schemat montażowy bloku wysokiego napięcia i przekaźników w części wykonawczej.
- Projekt płytki drukowanej bloku wysokiego napięcia i przekaźników w części wykonawczej.
- Schemat ideowy bloku stabilizatorów w części wykonawczej.
- Schemat montażowy stabilizatorów w części wykonawczej.
- Projekt płytki drukowanej stabilizatorów w części wykonawczej.
- Schemat ideowy bloku logiki w części wykonawczej.
- Schemat montażowy bloku logiki w części wykonawczej.
- Projekt płytki drukowanej bloku logiki w części wykonawczej.
- Schemat ideowy bloku transformatora w części sterującej.
- Schemat montażowy bloku transformatora w części sterującej.
- Projekt płytki drukowanej bloku transformatora w części sterującej.
- Schemat ideowy bloku zasilania w części sterującej.
- Schemat montażowy bloku zasilania w części sterującej.
- Projekt płytki drukowanej bloku zasilania w części sterującej.
- Schemat ideowy bloku diod led i czujników w części sterującej.
- Schemat montażowy bloku diod led i czujników w części sterującej.
- Projekt płytki drukowanej bloku diod led i czujników w części sterującej.
- Schemat ideowy bloku logiki w części sterującej.
- Schemat montażowy bloku logiki w części sterującej.
- Projekt płytki drukowanej bloku logiki w części sterującej.
- Program w wersji źródłowej dla mikrokontrolera w cześci wykonawczej.
- Program w wersji skompilowanej dla mikrokontrolera w cześci wykonawczej.
- Program w wersji źródłowej dla mikrokontrolera regulacji jasności w cześci sterującej.
- Program w wersji skompilowanej dla mikrokontrolera regulacji jasności w cześci sterującej.
- Program w wersji źródłowej dla mikrokontrolera głównego w cześci sterującej.
- Program w wersji skompilowanej dla mikrokontrolera głównego w cześci sterującej.

- Laminat, chemia do płytek drukowanych (www.tele-elektronika.com.pl).
- Obudowa Z4P (www.jacktronic.pl).
- Elementy elektroniczne (www.maritex.com.pl).
- Gniazdo bezpiecznika i dystanse (www.allegro.pl).
- Elementy mechaniczne (www.castorama.pl).

Rafał Szulc


Copyright (c) by eKamSoft 1974-2022