Elektronika, mikrokontrolery, programowanie, komputery, sieci ... to moja praca i moje hobby
Menu Elektronika - projekty - GEMA eKamSoft.pl  

Start
O mnie
Copyright
Elektronika
- Poradniki
- Projekty
- Linki
Kociaki
Kontakt

GEMA

Wszystko się zaczęło od tego że chciałem mieć automatycznie załączane oświetlenie w piwnicy. Skoro należało do tego dobudować sterownik to może by jeszcze zegar dołożyć jak zegar to może i jeszcze temperature zmierzyć. Od kroku do kroku doszedł jeszcze pomiar wilgotności, ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury na zewnątrz. I oczywiście wszystko z lenistwa sterowane pilotem. Jako że każdy z czujników został umieszczony w odrębnej obudowie otrzymał więc odrębny sterownik. Pozostało jeszcze połączyć wszystkie moduły. Wybór padł na magistrale RS485. I tak powstała GEMA.

Programy obsługi mikrokontrolerów zostały napisane w języku C w środowisku MPLAB X IDE oraz skompilowane do formatu HEX kompilatorem XC8. Kody programów zostały podzielone na kilka bloków rozdzielonych nagłówkami z komentarzy które wyjaśniają pełnione zadanie każdego z nich.

Na zakończenie zestawienie materiałów i linków niezbędnych/przydatnych do wykonania zasilacza oraz kilka zdjęć ilustrujących szczegóły jego budowy oraz funkcjonowania.

- Schemat ideowy bloku zasilania.
- Schemat montażowy bloku zasilania.
- Projekt płytki drukowanej bloku zasilania.
- Schemat ideowy bloku stabilizatora i załączania oświetlenia.
- Schemat montażowy bloku stabilizatora i załączania oświetlenia.
- Projekt płytki drukowanej bloku stabilizatora i załączania oświetlenia.
- Schemat ideowy bloku wyświetlaczy.
- Schemat montażowy bloku wyświetlaczy.
- Projekt płytki drukowanej bloku wyświetlaczy.
- Schemat ideowy bloku przycisków.
- Schemat montażowy bloku przycisków.
- Projekt płytki drukowanej bloku przycisków.
- Schemat ideowy bloku regulacji jasności wyświetlaczy i dźwięku.
- Schemat montażowy bloku regulacji jasności wyświetlaczy i dźwięku.
- Projekt płytki drukowanej bloku regulacji jasności wyświetlaczy i dźwięku.
- Schemat ideowy bloku głównego.
- Schemat montażowy bloku głównego.
- Projekt płytki drukowanej bloku głównego.
- Schemat ideowy bloku pomiaru temperatury zewnętrznej.
- Schemat montażowy bloku pomiaru temperatury zewnętrznej.
- Projekt płytki drukowanej bloku pomiaru temperatury zewnętrznej.
- Schemat ideowy bloku wykrywania ruchu.
- Schemat montażowy bloku wykrywania ruchu.
- Projekt płytki drukowanej bloku wykrywania ruchu.
- Schemat ideowy bloku pomiaru temperatury wewnętrznej.
- Schemat montażowy bloku pomiaru temperatury wewnętrznej.
- Projekt płytki drukowanej bloku pomiaru temperatury wewnętrznej.
- Schemat ideowy bloku pomiaru wilgotności.
- Schemat montażowy bloku pomiaru wilgotności.
- Projekt płytki drukowanej bloku pomiaru wilgotności.
- Schemat ideowy bloku pomiaru ciśnienia atmosferycznego.
- Schemat montażowy bloku pomiaru ciśnienia atmosferycznego.
- Projekt płytki drukowanej bloku pomiaru ciśnienia atmosferycznego.
- Program w wersji źródłowej dla mikrokontrolera głównego.
- Program w wersji skompilowanej dla mikrokontrolera głównego.
- Program w wersji źródłowej dla mikrokontrolera jasności wyświetlaczy.
- Program w wersji skompilowanej dla mikrokontrolera jasności wyświetlaczy.
- Program w wersji źródłowej dla mikrokontrolera dźwięku.
- Program w wersji skompilowanej dla mikrokontrolera dźwięku.
- Program w wersji źródłowej dla czujnika wilgotności.
- Program w wersji skompilowanej dla czujnika wilgotności.
- Program w wersji źródłowej dla czujnika ciśnienia atmosferycznego.
- Program w wersji skompilowanej dla czujnika ciśnienia atmosferycznego.
- Program w wersji źródłowej dla czujnika temperatury wewnętrznej.
- Program w wersji skompilowanej dla czujnika temperatury wewnętrznej.
- Program w wersji źródłowej dla czujnika temperatury zewnętrznej.
- Program w wersji skompilowanej dla czujnika temperatury zewnętrznej.
- Program w wersji źródłowej dla czujnika ruchu.
- Program w wersji skompilowanej dla czujnika ruchu.

- Laminat, chemia do płytek drukowanych (www.tele-elektronika.com.pl).
- Elementy elektroniczne (www.maritex.com.pl).
- Elementy mechaniczne (www.castorama.pl).

Rafał Szulc


Copyright (c) by eKamSoft 1974-2023