Elektronika, mikrokontrolery, programowanie, komputery, sieci ... to moja praca i moje hobby
Menu Elektronika - projekty - NERO eKamSoft.pl  

Start
O mnie
Copyright
Elektronika
- Poradniki
- Projekty
- Linki
Kociaki
Kontakt

NERO

Czasami zachodzi potrzeba połączenia razem kilku urządzeń odległych od siebie o kilka, kilkanaście metrów. Tutaj z pomocą przychodzi standard RS485. Tytułem wyjaśnienia. Jest to dwuliniowa magistrala na której stany logiczne 0 i 1 są reprezentowane poprzez zmianę polaryzacji lini względem siebie. Dzięki temu nie ma znaczenie poziom napięcia ważne jest jaki potencjał (dodatni lub ujemny) ma jedna linia względem drugiej. Linie są oznaczane jako A i B. Poziom logiczny 0 występuje gdy linia A ma potencjał mniejszy niż B i na odwrót. W stanie oczekiwania na liniach powinien być utrzymywany stan 1 (A>B). Właśnie dzięki tym właściwościom i niebagatelnemu dystansowi 1200m na którym można dołączyć do 32 urządzeń postanowiłem skorzystać z magistrali RS485. Teoretycznie wystarczą dwa przewody. W praktyce przydałoby się również przesłać z centralnego źródła zasilanie co uwolniłoby nas od nadmiaru zasilaczy sieciowych. Idąć tą drogą skorzystałem z popularnego kabla 4 parowego stosowanego w sieciach komputerowych czyli popularnej skrętki 5e. Zgodnie z numeracją żyłami 1,2,3 dostarczam 12V, żyła 4 to A, żyła 5 to B i kończymy 6,7,8 jako gnd. W ten sposób zbudowałem sieć do której mogę dołączać kolejne urządzenia. W sieci pracuje zasilacz o wydajności 12V/1A co w zupełności wystarczy do obecnych jak i przyszłych urządzeń które będą podłączane. Oczywiście należy pamiętać aby pobierały one znikomą moc. W przypadku gdy potrzebują jej więcej zasilanie z sieci należy traktować jako pomocnicze załączające większe zasilacze. Na przykład mikrokontroler zasilany z sieci RS485 po otrzymaniu odpowiedniej komendy może załączyć swoje główne zasilanie i sterować stycznikami, silnikami itd. I tutaj właśnie zaczyna się opis koncentratora magistrali RS485.

Idea jest następująca. Prowadzimy przewód (skrętke 5E) poprzez wszystkie punkty do których chcemy mieć dostęp poprzez magistralę RS485. W punktach których będą urządzenia pracujące robimy pętle aby mieć pewien zapas przewodu. Wszystkie pętle przecinamy i zakańczamy wtyczkami RJ45. Oczywiście dotyczy to też początku i końca przewodu. W każde z tych przecięć (i zakończeń) wpinamy opisywany koncentrator stroną z dwoma gniazdami RJ45. W jedno z tych miejsc należy wpiąć oczywiście także zasilacz magistrali aby mogła ona pracować bez zasilania pojedynczych urządzeń. Przykładowy zasilacz wraz z monitorem magistrali RS485 opisałem w projekcie ECHO. Druga strona koncentratora (3 gniazda RJ45) służy do podpinania urządzeń. Należy pamiętać aby odnogi nie przekraczały 1-1,5 metra. Ewentualnie przy dłuższych należy sprawdzić ilość błędów występujących na magistrali czy jest dopuszczalna.

Na zakończenie zestawienie materiałów i linków niezbędnych/przydatnych do wykonania koncentratora oraz kilka zdjęć ilustrujących szczegóły jego budowy oraz funkcjonowania.

- Schemat ideowy.
- Schemat montażowy.
- Projekt płytki drukowanej.
- Projekt panelu przedniego.

- Laminat, chemia do płytek drukowanych (www.tele-elektronika.com.pl).
- Obudowa KM35B (www.jacktronic.pl).
- Gniazda RJ45 (www.maritex.com.pl).

Rafał Szulc


Copyright (c) by eKamSoft 1974-2023