Elektronika, mikrokontrolery, programowanie, komputery, sieci ... to moja praca i moje hobby
Menu Elektronika - projekty - ORIS eKamSoft.pl  

Start
O mnie
Copyright
Elektronika
- Poradniki
- Projekty
- Linki
Kociaki
Kontakt

ORIS

Założeniem było stworzenie podręcznego urządzenia umożliwiającego strowanie upsem, załączaniem i resetowaniem komputera stacjonarnego, sterowaniem 8 gniazd zasilania 230V, wzmacniaczem audio z głośnikami do komputera, przedłużka USB a to wszystko razem sterowane dodatkowo magistralą RS485. I tak w skrócie można opisać ORIS.

Programy obsługi mikrokontrolerów zostały napisane w języku C w środowisku MPLAB X IDE oraz skompilowane kompilatorem XC8.

Na zakończenie zestawienie materiałów i linków niezbędnych/przydatnych do wykonania interfejsu oraz kilka zdjęć ilustrujących szczegóły jego budowy oraz funkcjonowania.

- Schemat ideowy regulacji tonów.
- Schemat montażowy regulacji tonów.
- Projekt płytki drukowanej regulacji tonów.
- Schemat ideowy wzmacniacza audio.
- Schemat montażowy wzmacniacza audio.
- Projekt płytki drukowanej wzmacniacza audio.
- Schemat ideowy sterowników przekźników gniazd (występuje dwa razy).
- Schemat montażowy sterowników przekźników gniazd (występuje dwa razy).
- Projekt płytki drukowanej sterowników przekźników gniazd (występuje dwa razy).
- Schemat ideowy zasilacza - część wysokiego napięcia.
- Schemat montażowy zasilacza - część wysokiego napięcia.
- Projekt płytki drukowanej zasilacza - część wysokiego napięcia.
- Schemat ideowy zasilacza - część stabilizatorów.
- Schemat montażowy zasilacza - część stabilizatorów.
- Projekt płytki drukowanej zasilacza - część stabilizatorów.
- Schemat ideowy modułów przekaźników załączenia gniazd (występuje dwa razy).
- Schemat montażowy modułów przekaźników załączenia gniazd (występuje dwa razy).
- Projekt płytki drukowanej modułów przekaźników załączenia gniazd (występuje dwa razy).
- Schemat ideowy modułów sterowania ups i pc.
- Schemat montażowy modułów sterowania ups i pc.
- Projekt płytki drukowanej modułów sterowania ups i pc.
- Schemat ideowy modułów drivera RS485, stabilizatora oraz gniazda wejściowego USB.
- Schemat montażowy modułów drivera RS485, stabilizatora oraz gniazda wejściowego USB.
- Projekt płytki drukowanej modułów drivera RS485, stabilizatora oraz gniazda wejściowego USB.
- Schemat ideowy modułu gniazda wyjściowego USB.
- Schemat montażowy modułu gniazda wyjściowego USB.
- Projekt płytki drukowanej modułu gniazda wyjściowego USB.
- Schemat ideowy modułu przycisków (lewa strona).
- Schemat montażowy modułu przycisków (lewa strona).
- Projekt płytki drukowanej modułu przycisków (lewa strona).
- Schemat ideowy modułu przycisków (środek).
- Schemat montażowy modułu przycisków (środek).
- Projekt płytki drukowanej modułu przycisków (środek).
- Schemat ideowy modułu przycisków (prawa strona).
- Schemat montażowy modułu przycisków (prawa strona).
- Projekt płytki drukowanej modułu przycisków (prawa strona).
- Schemat ideowy modułu sterownika audio.
- Schemat montażowy modułu sterownika audio.
- Projekt płytki drukowanej modułu sterownika audio.
- Schemat ideowy modułu sterownika głównego.
- Schemat montażowy modułu sterownika głównego.
- Projekt płytki drukowanej modułu sterownika głównego.
- Schemat ideowy modułu sterownika pc.
- Schemat montażowy modułu sterownika pc.
- Projekt płytki drukowanej modułu sterownika pc.
- Program modułu sterownika głównego.
- Program modułu sterownika pc.
- Program modułu sterownika audio.

- Laminat, chemia do płytek drukowanych (www.tele-elektronika.com.pl).
- Elementy elektroniczne (www.maritex.com.pl).
- Elementy mechaniczne (www.castorama.pl).

Rafał Szulc


Copyright (c) by eKamSoft 1974-2023