Elektronika, mikrokontrolery, programowanie, komputery, sieci ... to moja praca i moje hobby
Menu Elektronika - projekty - RECI eKamSoft.pl  

Start
O mnie
Copyright
Elektronika
- Poradniki
- Projekty
- Linki
Kociaki
Kontakt

RECI

Czasami zachodzi potrzeba połączenia razem kilku urządzeń odległych od siebie o kilka, kilkanaście metrów. Tutaj z pomocą przychodzi standard RS485. Wstępny opis magistrali RS486 wraz z koncepcją domowej sieci RS485 opisałem przy projektach ECHO, NERO oraz NAVI. Projekt RECI wraz z projektem SEDA stanowi tester magistrali RS485. Testowanie polega na wysyłaniu określonej komendy przez moduł SEDA odbieranie jej i odpowiadanie na dnią poprzez moduł RECI. Aktualny status transmisji określają diody LED

Projekt można podzielić zasadniczo na trzy części. Zasilacz na stabilizatorze 7805 który pobiera zasilanie z samej sieci (piny 1-3 - 12V, piny 6-8 - gnd). Blok interfejsu RS485 zrealizowany na układzie scalonym SN75176 oraz mikrokontroler PIC16F628 zarządzający wszystkim. Złącze ICSP JP103 służy do programowania mikrokontrolera w układzie. Jego układ pinów jest zgodny pod względem kolejności z programatorem PICKIT 2 (Vpp,Vdd,Vss,DAT,CLK). Podczas programowania należy pamiętać o rozłączeniu zwory JP102 aby zasilić tylko programowany układ. Zwroty JP103 do JP106 ustalają wstępnie stany na magistrali i powinny być rozwarte jeśli w module SEDA są zwarte. W przypadku większych odległości (kilkaset metrów) możliwe że będzie trzeba zewrzeć zworę JP105. Dioda LED101 miganiem sygnalizuje poprawną pracę mikrokontrolera. Diody LED105 i LED106 sygnalizują odczyt i zapis danych na magistralę. Dioda LED102 określa bezbłędną pracę (wysłanie zapytania i odbiór odpowiedzi). Dioda LED103 sygnalizuje utratę danych i oznacza w praktyce przerwy lub zwarcia na magistrali. Pozostałe elementy nie wymagają komentarza i są zgodne z notami katalogowymi.

Programy obsługi mikrokontrolera zostały napisane w języku C w środowisku MPLAB IDE oraz skompilowane do formatu HEX kompilatorem HITECH. Kod programu został podzielony na kilka bloków rozdzielonych nagłówkami z komentarzy które wyjaśniają pełnione zadanie każdego z nich. Myśle że jest on na tyle przejrzysty iż nie wymaga dodatkowego komentarza.

Na zakończenie zestawienie materiałów i linków niezbędnych/przydatnych do wykonania odbiornika oraz kilka zdjęć ilustrujących szczegóły jego budowy oraz funkcjonowania.

- Schemat ideowy.
- Schemat montażowy.
- Projekt płytki drukowanej.
- Program w wersji źródłowej.
- Program w wersji skompilowanej (hex).

- Laminat, chemia do płytek drukowanych (www.tele-elektronika.com.pl).
- Obudowa Z34A (a właściwie połowa obudowy)(www.jacktronic.pl).
- Elementy elektroniczne (www.maritex.com.pl).

Rafał Szulc


Copyright (c) by eKamSoft 1974-2023